Företag och verksamheter

För den som driver en verksamhet gäller andra bestämmelser för avfallshanteringen än för hushåll

Alingsås kommun har ansvar för hushållsavfallet och det utsorterade matavfallet. Till hushållsavfall räknas det avfall som uppstår i fikarummet, köket, på toaletten och vid städning av lokaler. Företag, verksamheter och flerbostadshus ska därför ha abonnemang om hämtning av hushållsavfall.

Allt övrigt avfall (även farligt avfall) som sorteras har du som utövare ansvar för att det blir omhändertaget på rätt sätt.

 

Tillhörande information