Frågor och svar om FNI

Vad kostar det för mig som abonnent?

Årskostnaden för fastighetsnära insamling är 2 332  kr/år med nuvarande taxa.

I avgiften ingår två stycken 370 liters kärl med separata fack för brännbart avfall, matavfall, tidningar, småbatterier, mindre ljuskällor samt förpackningar av plast, papper,metall och glas.

När kan man ansluta sig?

Man kan ansluta sig när som helst. Vill du gå över till FNI, fyll i anmälan för nya kärl fastighetsinsamling i menyn till vänster.

Kan man gå ur FNI senare?

Ja, det går att gå ur när man vill.

Kan verksamheter och företag ansluta sig till FNI?

Ja.

Hur ofta töms kärlen?

Det ena kärlet töms udda vecka, det andra kärlet töms jämn vecka.

Hur stora är kärlen?

Det är två stycken kärl på 370 liter styck. Bredd 745 mm, höjd 1070 mm och djup 800 mm.

Vad krävs det för utrymme?

Bredd ca 170 cm och djup ca 100 cm med hårdgjord yta.

Står kommunen för ev. kostnad vid ombyggnad av plats för kärlen?

Nej, varje fastighetsägare står för eventuella kostnader om kärlplats behöver byggas om.

Kan man få ett extra kärl om man har blöjbarn t.ex.?

Ja, det går att få extra kärl mot ersättning enligt taxa.

Hur töms de nya kärlen?

Med en sopbil som är indelad i fyra fack.

Blandas allt i bilen?

Nej, bilen är indelad i fyra fack.

Hur har ni valt kärlens indelning?

Kärlens indelning baseras på erfarenheter från andra kommuner som har infört FNI tidigare.

Kan man få olika indelning på facken i kärlen?

Nej, det är en standardindelning på kärlen.

Hur ska jag sortera mitt avfall?

Om du har frågor om hur ditt avfall ska sorteras kan du ringa driftledningen, se kontaktuppgifter i menyn till höger.

Det finns även en sorteringsguide, se länk längst ned på sidan.

Vad är miljövinsterna?

Med fastighetsnära insamling blir det enklare att sortera redan hemma vid "grinden" och fler förpackningar går tillbaka till återvinning istället för till förbränning. Genom att du medverkar till att förpackningsmaterialet återvinns fler gånger så sparas stora mängder energi istället för att ny råvara används.
Det gäller även om vi behöver hämta oftare med sopbilen i ert område.
 

Varför inför ni FNI?

Framför allt för miljövinsten och service till kommuninvånarna.

Var tar materialet vägen?

Glas blir nytt glas, metallförpackningar blir nya metallprodukter, plastförpackningar blir nya plastförpackningar eller andra produkter, tidningar blir nya tidningar eller andra pappersprodukter och kartong blir nya pappersprodukter.

Är det lagligt att införa FNI?

Ja, det finns inga hinder att införa systemet.

Är det någon bindningstid till FNI?

Nej, du kan ändra ditt val när du önskar. Däremot går turen för att byta ut kärl två gånger i månaden så du kan få vänta upp till 14 dagar på de nya kärlen.

Kan man använda facken till något annat?

Nej.

Tillhörande information