FNI sorterar om efter önskemål

Publicerat 2014-10-31

Efter önskemål från en del kunder som valt Fastighetsnära insamling, FNI, så ändras nu indelningen i kärlet så att alla kan lägga plast i ett stort fack.

Fastighetsnära insamling, som innebär att man sopsorterar direkt i det egna sopkärlet, har på många sätt blivit en succé. Många kunder som anslutit sig har kontaktat kommunen för att framföra sin glädje över systemet. Då har även en del önskemål framförts om mer plats för plastinsamlingen, samtidigt som kunder ansett att tidningar inte behövt så stort utrymme i avfallskärlet som den hittills har haft.

– Vi är naturligtvis lyhörda för våra kunders behov och därför har vi i ett par områden där FNI införts - i Sollebrunn, Stora Mellby och Västra Bodarna - redan från början testat att ändra kärlindelningen, vilket varit mycket lyckat. Systemet är nytt, så det är naturligt att man får göra en del justeringar, konstaterar Christian Nellis som är avfallschef i Alingsås kommun.

Chaufförerna ser tydliga fördelar

En annan grupp som är nöjda med att plast- och tidningsinsamlingen nu byter plats, så att alla FNI-kärl i kommunen ser likadana ut, är chaufförerna. De har upplevt att det ibland blir fullt i just plastinsamlingen i fordonet, vilket medfört att chaufförerna då och då fått lägga extra tid på att få ner skräpet i fordonet.

– Där vi bytt plats på tidningar och plast så har det här problemet helt försvunnit, vilket känns kanonbra. Vi får ofta beröm av kunder som har FNI! De säger att de tycker att systemet är jättebra och att det förutom att spara på miljön också sparar tid. Det bidrar naturligtvis till en go känsla. Det här stärker oss ytterligare, konstaterar chauffören Christer Persson.

Ställ ut båda kärlen för tömning

Allt som de kunder där förändringen nu genomförs behöver göra är att ställa ut båda avfallskärlen för tömning under november alternativt under december. Information om när det är dags för dig att göra det kommer att finnas på avfallskärlet. Efter att ändringen har gjorts så kommer kärlindelningen att se likadan ut i hela kommunen.

Ett stort engagemang

FNI är nu genomfört i stora delar av själva Alingsås, Sollebrunn, Stora Mellby, Västra Bodarna och Ingared.  Tanken är att alla villahushåll i kommunen ska ha fått erbjudandet under första halvan av nästa år. De som bor i områden där FNI införts kan anmäla sig och det kostar inget extra, utöver ett standardabonnemang, att byta från de gamla kärlen till FNI-kärlen.

– Det är många som tycker att det behövs mer plats i tunnan för plastförpackningar och det känns jättekul att vi nu kan erbjuda det! Det finns ett stort engagemang hos våra kunder. Det är härligt att så många Alingsåsare vill källsortera och gynna miljön, säger Anna Hansson som är projektledare för FNI.