Sprayflaskor

Sprayflaskor med innehåll skall lämnas till en miljöstation. Tomma sprayflaskor av metall eller hårdplast kan lämnas till en återvinningsstation.

Vad händer sedan?

Sprayflaskor med giftigt innehåll, till exempel bekämpningsmedel, skickas till en godkänd behandlingsanläggning där de destrueras.