Spillolja

Burk eller dunkar med spillolja skall du  lämna till en miljöstation. Om du spiller olja kan du suga upp den med trassel eller sågspån. Lägg det i en påse och lämna in den också. Även andra produkter som till exempel bilens oljefilter ska du lämna in till en miljöstation.

Vad händer sedan?

Spilloljan upparbetas till eldningsolja. För att få elda med den renade oljan krävs särskilt tillstånd.