Miljöstationer

Till kommunens miljöstationer kan du lämna ditt farliga avfall. Det finns miljöstationer på bensinstationerna Preem vid Hedvigsberg och Statoil vid Nolbyplan (gamla Vänersborgsvägen) samt på Bälinge och Sollebrunn återvinningscentral. Där kan du lämna ditt farliga avfall.

För ytterligare information om farligt avfall, se rubrik i vänstermenyn.