Läkemedel

Även om mediciner innehåller ämnen som kan vara bra för dig, kan de vara ohälsosamma för miljön. Mediciner får ej hällas ut i avloppet och inte slängas i soporna.

Hur gör jag?

Lämna medicinrester till apoteket. Begagnade kvicksilvertermometrar skall lämnas till en miljöstation

Producentansvar

Regeringen har beslutat om ett producentansvar för läkemedel, som gäller från och med den 15 december 2009. Producentansvaret innebär att alla apotek är skyldiga att ta emot läkemedelsavfall och se till att avfallet transporteras bort och i övrigt hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.