Lågenergilampor och lysrör

Lågenergilampor och lysrör är energisnåla alternativ till glödlampor, men tyvärr innehåller de kvicksilver. De behöver därför tas omhand separat och inte blandas med det vanliga avfallet. samma sak gäller för glödlampor, halogenlampor och lysdiodlampor.

Hur gör jag?

Lågenergilampor, lysrör, halogenlampor, lysdiodlampor och glödlampor ska lämnas väl inpackade till en bemannad återvinningscentral. Lägg eller ställ dem försiktigt på rätt plats.

Energimyndigheten rekommenderar följande:

Lågenergilampan innehåller 1-5 mg kvicksilver per lampa. Inga hälsoeffekter förväntas uppstå vid enstaka exponering för kvicksilver. Men av försiktighetsskäl rekommenderas följande hantering av lågenergilampor ifall de går sönder.

Om en kall lågenergilampa går sönder samlar du ihop resterna med en bit papper, torkar av ytan med en trasa och lägger både avfallet tillsammans med trasan i en sluten burk eller liknande. Lämna avfallet till återvinning för elavfall på Bälinge återvinningscentral. Avfallet får absolut inte läggas i soporna eftersom det innehåller kvicksilver.

Om en varm lågenergilampa går sönder behöver rummet vädras ut, exempelvis genom att öppna fönster eller ytterdörr i cirka 20-30 minuter. Därefter kan du följa ovanstående anvisningar som för en kall lampa.

Vad händer sedan?

Metalldelarna i lysröret återvinns och glaset återanvänds vid tillverkning av nya lysrör. Kvicksilvret destrueras i en godkänd anläggning.