Kyl- och frysmöbler

Många äldre kylskåp, frysar, värmepumpar och klimatanläggningar innehåller gasen freon, som skadar ozonskiktet om den läcker ut.

Hur gör jag?

Du kan fråga där du köper ny kyl- eller frysmöbel om de kan ta hand om din gamla. Annars kan du lämna den till en bemannad återvinningscentral. Värmepumpar och klimatanläggningar kan också lämnas där. Även dessa innehåller det miljöskadliga ämnet freon.

Producentansvar

Läs mer om producentansvar för kyl och frys på elkretsens hemsida.

Vad händer sedan?

De kasserade kylskåpen och frysarna transporteras vidare till ett återvinningsföretag. Där tömmer man dem på freon och tar hand om dem på ett miljöriktigt sätt.