El-och elektronikavfall

Uttjänta elektriska apparater som till exempel telefoner, mobiltelefoner, TV-, video- och radioapparater, datorer, skrivmaskiner, dammsugare och olika typer av hushållsapparater får inte hamna i soporna.

Hur gör jag?

Du lämnar dessa apparater till en bemannad återvinningscentral som elektronikavfall. Även sladdlösa apparater med inbyggda, uppladdningsbara batterier lämnar du där.

Vad händer sedan?

De skickas vidare till en återvinningsanläggning som är specialister att ta var på elektronikavfall. Där demonteras apparaterna. De farliga delarna som PCB, kvicksilver, nickelkadmium m.m. avlägsnas och skickas vidare för destruering. Plast i höljen, skåp och chassier behandlas som miljöskadlig eftersom den kan innehålla flamskydd med aromatiska bromföreningar. Delar som innehåller t ex järn, aluminium, koppar, guld, zink och andra metaller går till återvinning.
Det finns i genomsnitt 1,5 kilo bly i bildröret i en 26 tums TV.
Nästan alla laddningsbara apparater innehåller ett nickel-kadmiumbatteri.

Producentansvar

Sedan 2001 finns en ny lag som säger att det är förbjudet att lägga el- och elektronikavfall i hushålls- eller grovavfallet. Producenterna ska medverka i återvinningen, ett sk producentansvar. Länk till elkretsens hemsida.