Batterier

Batterier kan bland annat innehålla kvicksilver, bly eller kadmiumämnen som är mycket farliga för miljön. Därför måste de tas omhand på ett särskilt sätt.
Alla batterier skall lämnas in! Det spelar ingen roll om de är stora eller små, uppladdningsbara eller ej.

Som bra miljöval kan du använda uppladdningsbara batterier (helst s.k. NiMH-batterier) eller batterier märkta med 0% kvicksilver och kadmium.
En grön markering eller symbol på batteriet garanterar inte att det är fritt från kvicksilver och skall alltså också lämnas in.

Hur gör jag?

Lämna in alla småbatterier till miljöstation eller lägg dem i batteriholk vid någon av återvinningsstationerna. En del affärer tar också emot småbatterier. Om batteriet sitter inbyggt i en apparat kan du försöka att ta loss det själv. Skulle det inte gå, lämnar du in hela apparaten som elektronikavfall på en återvinningscentral. Bilbatterier och andra större batterier lämnar du till en bemannad återvinningscentral.

Vad händer sedan?

Nickel och kadmium i batterier kan återvinnas. Batterier med kvicksilver långtidsförvaras. Blyet i bilbatterier används i nya batterier.

Länk till Batteriinsamlingens hemsida