bild slamtömning

Slamtömning, frågor och extrabeställningar

Alla med enskilt avlopp ska ha slamtömning.

Beställ tömning

För slamtömning av sluten tank, slamavskiljare och fettavskiljare kontakta kommunens kundtjänst. Kontaktuppgifter hittar du i länk i högermenyn. Tömning kan ske efter budning (hämtning enligt överenskommelse) eller efter turlista. För både helårsbostad och fritidshus ska tömning ske minst en gång per år. Det är kommunens entreprenör Sandahls som från och med 2019-08-01 utför slamtömningen.

Mejla in extra slamtömning

Vill du beställa en extra tömning så går det bra att mejla in din önskade slamtömning till slam [at] alingsas [dot] se Tömningen sker sedan senast fem arbetsdagar efter din beställning. 

Om du inte vill ha tömt så ofta

Önskar du färre tömningar söker du tillstånd för detta hos miljöskyddskontoret, se tillhörande information "Undantag från renhållningsordningen" nedan.

Tillhörande information