Illustration över Bälinge ÅVC utförd av Dahrén arkitekter.
Bälinge återvinningscentral. Bild: Dahrén arkitekter.

Avfallsföreskrifter och avfallsplan för Alingsås kommun

Avfallsföreskrifter och avfallsplan.

Avfallsföreskrifter

Senaste versionen av avfallsföreskrifter för Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige 2014-05-28 § 65. Avfallsföreskrifterna gäller från och med 2014-06-27. Se avfallsföreskrifterna i sin helhet i pdf längst ner på sidan.

Avfallsplan

Senaste versionen av "Avfallsplan för Göteborgsregionen A2020" (bilaga 8) som gäller Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige 2014-05-28 och gäller från och med 2014-06-27. Se avfallsplan, bilaga 8, i pdf längst ner på sidan.

Regional avfallsplan A2020

Det finns mycket att vinna på att samordna hanteringen av regionens avfall. Därför har GR tagit fram en gemensam avfallsplan för de 13 kommunerna i Göteborgsregionen, Alingsås är en av dom. Läs mer om samarbetet genom att klicka på rubriken.