Containerplatser på ÅVC Illustration: Dahrén arkitekter
Illustration: Dahrén arkitekter

Återvinningscentraler ÅVC

Till kommunens bemannade återvinningscentraler kan du som kommer från hushåll i Alingsås kommun lämna ditt grovavfall kostnadsfritt upp till 3 kbm. Näringsidkare och privatpersoner från andra kommuner är skyldiga betala en avgift för det avfall som de lämnar.

Obs! Återvinningscentralerna tar EJ emot farligt avfall från näringsidkare och verksamheter.

Övrigt som EJ kan lämnas på Återvinningscentralerna:
Båtar hänvisas till Båtretur.se, 0771-80 81 81
Ensilageplast hänvisas till Ensilageplast Svensk Retur, 0771-11 11 22

Öppettider

Kundtjänst avfallsfrågor

Vid avfallsfrågor för hushåll kontakta kundtjänst, 0322-61 70 80

 

Bälinge- och Sollebrunns återvinningscentral

På Bälinge- och Sollebrunns återvinningscentral finns bra möjligheter att sortera ditt avfall. Du lägger avfallet i väl skyltade containrar. Containrarna eller sorteringsplatserna har skyltats enligt listan nedan. Läs mer i Sorteringsguide A-Ö i vänstermenyn under rubrik Källsortering.

Det sorterade avfallet går till återvinning och energiutvinning.

Lasta smart, se kartan längst ner på sidan!

Om du sorterar ditt avfall redan hemma när du lastar så är det lättare och går snabbare att lasta av när du kommer till återvinningscentralen. Se bifogad karta över Bälinge återvinningscentral så ser du hur du kan lasta smart. Fråga gärna personalen på återvinningscentralen om råd, om det är något du undrar.

Exempel på avfall

Exempel på avfall som du kan lämna på Bälinge- och till Sollebrunns ÅVC:

Kyl och frys

Tömda kylskåp och frysboxar. Klimatanläggningar.

Vitvaror

Spisar, ugnar, torkskåp, tvätt- och diskmaskiner.

Tegel och betong

Sten, grus, kakel, takpannor, klinker, porslin (inkl. VVS-porslin), asfalt.

Trädgårdsavfall

Jord, löv, gräsklipp, fallfrukt, mossa. Töm säckarna.

Ris och grenar

Planglas

Fönster med karm, dörr med glas. Ej blyinfattat glas (kontakta personal)

Däck på och utan fälg

OBS! Tas endast emot på ÅVC Bälinge!

Asbest

Asbest och eternnit. OBS! Skall vara inplastat!

Rent trä

Virke (obehandlat). Ej tryckimpregnerat eller behandlat trä

Behandlat trä

Målat eller ytbehandlat trä och virke, spånplatta, masonit, plywood.

Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat, slipers, trallvirke.

Gips

Rent gips. Tapetserade gipsskivor accepteras. Ej reglar eller annat byggmaterial.

Mineralull och speglar

Brännbart

Frigolit, madrasser, textilier, dynor, balplast.

Stoppade möbler

Möbler med metallresår eller spiraler. Ej lösa dynor.

Järn och metall

Skrot av järn och andra metaller. Exempelvis cyklar, stålmöbler, badkar, kastruller. Ej metallförpackningar.

Wellpapp

Töm och vik kartongerna.

Plast

Rena plastprodukter, byggplast, hinkar, tvättkorgar, backar, rör och trädgårdsmöbler. Ej förpackningar.

Tidningar

Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, pocketböcker med mjuk pärm kontorspapper och broschyrer.

Förpackningar (återvinningsstation)

Förpackningar och behållare av papper, plast, metall och glas.

Farligt avfall (miljöstation)

Farligt avfall som batterier, färgrester, kemikalier, lysrör, lågenergilampor, el- och elektronikavfall samt liknande.

 

Second hand

Kläder, textil, skor, prylar, hemelekronik, små möbler.

Tillhörande information

Karta

Javascript is required to view this map.