Abonnemang

Följande abonnemang för avfallshämtning finns för närvarande i Alingsås kommun:

  • Hämtning av matavfall och brännbart avfall - källsortering
  • Hämtning av trädgårdsavfall
  • Hämtning av grovavfall
  • Slamsugning  
  • Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar-där systemet erbjuds

För utförligare information om olika hämtningsintervall, kärlstorlekar och abonnemangsavgifter, se renhållningstaxan i vänstermenyn.