Atom ska effektivisera bygglovshanteringen

Sedan en tid tillbaka har bygglovsavdelningen det nya ärendehanteringssystemet ByggR på plats. Som ytterligare ett steg i effektiviseringen har Alingsås kommun även satsat på bygglovsroboten Atom.

– Vi sätter själva upp regler för vad Atom ska göra, säger plan- och bygglovschef Ulrika Samuelsson.

Bygglovsroboten Atom är sammankopplad med det nya ärendehanteringssystemet och tanken är att Atom ska göra bygglovsprocessen effektivare och lättare för både handläggarna och de sökande. Atom kan sköta viss kommunikation med de sökande, och kan också tillämpa verksamhetsregler och på så sätt skapa nästa händelse i processen.

– Det är inte så att Atom kan granska och bevilja bygglov. Men den kan avlasta både handläggare och administratörer med utskick och annan kommunikation via mail, sms och e-tjänst, säger Ulrika Samuelsson. 

Det är handläggarna själva som sätter upp regler för vad Atom ska göra, och dessa regler kan ändras och utökas efterhand. 

– Till en början har vi satt upp regler som gör att Atom ska skicka ut mottagningsbevis på att ansökan är mottagen samt information om när en handläggare är tilldelad. Men vi kommer att skapa fler regler längre fram, säger Ulrika Samuelsson.

Mer information

Ulrika Samuelsson, plan- och bygglovschef, 0322 - 61 63 12.