Lena Kråklind framför årets gästrabatt.

Årets gästrabatt på plats

Nu är gästrabatten i Plantaget planterad av årets gästplanterare Mölltorps Utemiljö och Handelsträdgård AB.
Sedan flera år tillbaka har park- och naturavdelningen på Alingsås kommun bjudit in en gästplanterare som får fria händer att plantera en så kallad gästrabatt i Plantaget. I år är det Mölltorps Utemiljö och Handelsträdgård AB som har tackat ja till inbjudan och i veckan har planteringen gjorts av Lena Kråklind, som tidigare har samarbetat med Alingsås kommun på olika sätt.
 
Temat som Lena valt för gästrabatten är kärlek. Hon beskriver det som ett sprakade hav i kärlekens röda färg och utöver ett antal röda nyanser innehåller planteringen inslag som fågelbad och insektsgömmor.
 

Fakta plantaget

 
Plantaget är en av Alingsås stadsparker och ligger precis norr om stadskärnan. Plantagets stora vackra träd består främst av bok. Mitt i parken finns en öppen plats som kantas av perennrabatter med idegranshäckar som fondvägg. Mitt på denna plats finns en fontän som är gjord av stenhuggare Linkas från Alingsås. Här finns också ett schackspel.