Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmäla miljöfarlig verksamhet

Vissa verksamheter måste du anmäla till miljöskyddskontoret innan du får sätta igång. Om din verksamhet behöver tillstånd är det istället länsstyrelsen du ska vända dig till.

Texten uppdaterad 2021-03-05

De verksamheter som du som verksamhetsutövare måste anmäla till miljöskyddsnämnden finns att hitta i miljöprövningsförordningen

Du ska lämna in en anmälan till miljöskyddskontoret senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten. Detsamma gäller om du anmäler en mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet. Anmälan ska vara skriftlig. Den ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som vi behöver för att vi ska kunna bedöma verksamhetens omfattning och miljöeffekter.

Om vi bedömer att anmälan innehåller de uppgifter som vi behöver för att kunna ta ställning i ärendet kommer vi besvara anmälan med ett beslut. Det betyder att vi beslutar att verksamheten ska följa vissa försiktighetsåtgärder för att minimera miljöpåverkan. Vi kan också förbjuda verksamheten om vi bedömer att påverkan på miljön eller människors hälsa inte är godtagbar.