Ändrade sophämtningsdagar i midsommarveckan

Under vecka 25 hämtas dina sopor en dag tidigare än en vanlig vecka.

För att så många som möjligt ska kunna vara lediga på midsommarafton tidigareläggs sophämtningen en dag hela nästa vecka.

Det betyder att de som normalt sett har tömning på måndagar måste ställa ut sina kärl för hämtning redan på söndagen vecka 24, alltså nu på söndag.

Sedan fortsätter det i den ordningen hela veckan fram till att ordinarie fredagstömningar görs på torsdagen den 20 juni, dagen före midsommarafton. Så ställ ut ditt kärl från kl. 07 en dag innan ordinarie tömningsdag och låt det stå tills det är tömt. Detta gäller även de som har kärl för trädgårdsavfall.

Mer information

Kretsloppsavdelningen Avfall, 0322 - 61 70 80.