Alingsås kommun har en ny antagen översiktsplan

På Kommunfullmäktige 31 oktober 2018 antogs en ny översiktsplan för Alingsås kommun. Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som på ett översiktligt sätt visar hur man vill främja en långsiktigt god utveckling för mark- och vattenområden i hela kommunen.

Översiktsplanen fungerar som måldokument och vägvisare för en hållbar framtid och anger inriktningen för hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen kan du läsa mer om den framtida utveckling för kommunens olika orter men även sådant som gäller för hela kommunen.