Projektbidrag för sommarlovsaktiviteter

Var med och skapa ett meningsfullt sommarlov för Alingsås barn och unga!

Målgrupp: barn och unga 7-19 år
Period: vecka 26 t o m 33, 2020

Aktiviteten eller evenemanget ska grundas på förslag från föreningslivet i syfte att ge barn och unga i Alingsås ett aktivt och kul sommarlov. Aktiviteterna genomförs med fokus på folkhälsa, kultur eller nyskapande verksamhet på grund av rådande omständigheter. Aktiviteterna ska vara kostnadsfria för deltagarna.

Förslaget ska innebära aktiviteter som är möjliga att genomföra i grupper om mindre än 50 personer samt erbjudas vid minst 3 tillfällen, gärna fler, under perioden. Aktiviteten kan exempelvis erbjudas vid 3 tillfällen (en dag i veckan) under perioden, alternativt en sammanhängande period. Aktiviteter som erbjuds hela veckor kommer att prioriteras.

Om förslaget innebär ett evenemang, skall detta ta hänsyn till antal, målgrupp och kunna genomföras utomhus.

Bidraget kan endast sökas av föreningar. Även föreningar i samverkan.

Bidraget ges inte till ordinarie cuper, tävlingar eller lägerverksamhet.
Förslag till projektbeskrivning skall innehålla syfte, målsättning, målgrupp, tidsplan, arbetssätt och ekonomi/budget.

Ansökan: Löpande från och med den 11 maj t o m den 31 maj. Ett urval kommer att ske utifrån projekt som bedöms komplettera varandra och erbjuda bästa möjliga sommarlovsaktiviteter för barn och unga utifrån ett helhetsperspektiv.
Utbetalning: 50% utbetalas när bidraget beviljas och 50% vid redovisning av projektet.

E-tjänst