Låneavtal för lån av personligt digitalt verktyg från Alströmergymnasiet

Avtalet ska signeras av elev.

Om eleven är omyndig ska avtalet signeras av vårdnadshavare.

Avtalet ska vara signerat innan skolan tillhandahåller ett digitalt verktyg. 

Blankett