Bidrag till samverkansorganisationer

Syftet med bidraget är att stärka organisationerna så att de kan vara kommunen behjälplig i en svår påfrestning eller krissituation.

Samverkan kan se ut på olika sätt helt beroende på organisationens inriktning, tillgång till materiella resurser och medlemmarnas kunskaper. En egen organisation för ledning vid praktiska insatser föredras då utsedd samverkansperson står i kontakt med kommunen.

För att komma i fråga för bidrag ställer kommunen som krav att det finns en samhällsnytta knuten till föreningen. Samhällsnyttan skall också vara av sådan art att den har samband med eller kan användas i samband med krishantering.

Kontakt:

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0322-61 64 48
E-post: kultur [dot] utbildning [at] alingsas [dot] se

Blankett