1. Placering

1.1   Rätt till plats

Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan erbjudas plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. 
Omsorg erbjuds i den omfattning du behöver vid förvärvsarbete, studier eller utifrån familjens eller barnets situation eller behov.

Rektor kan vid behov begära in arbetsgivarintyg och studieintyg. För extratid för barnets situation eller behov krävs utredning och beslut av rektor. Vid förälders sjukdom har barnet rätt till samma vistelsetid som de normalt skulle ha enligt gällande schema.

I undantagsfall kan ditt barn få vara på förskolan vid din ledighet. Rektor godkänner.

1.2   Erbjudande av plats

Förskola och pedagogisk omsorg
Barnet får plats så fort det finns möjlighet, men senast 4 månader efter ansökningsdatum.

När ditt barn fått plats kan du flytta fram inskolningen högst en månad från erbjudet datum.

Vill du ha plats på en speciell verksamhet, kan du få vänta mer än fyra månader.

För att få förtur till Hasselgatans allergiförskola, behövs ett läkarintyg. I mån av plats placeras även barn utan allergi på förskolan under förutsättning att det inte finns pälsdjur i hemmet.

Fritids
Fritidsplats erbjuds på den skola där barnet går, så snart som möjligt efter behovet anmälts.

1.3   Vårdnadshavare skrivna på olika adresser

Båda vårdnadshavarna informeras när barnet får plats. Om vårdnadshavarna inte kommer överens, görs en bedömning var barnet ska gå. 

1.4   Allmän förskola

Allmän förskola gäller från höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola är 15 timmar. För barn som har allmän förskola finns två valmöjligheter:

  • Avgiftsfritt, barnet är hemma under grundskolans lov.

  • Med avgift, barnet kan gå på förskolan under grundskolans lov. Avgift tas ut under de dagar lovet varar Månadsavgiften delas på 30 dagar och varje dag i veckan räknas med, även helgdagarna. Det går endast att köpa hela lov.

1.5   Föräldraledig eller arbetslös

Föräldrar som är föräldraledig för annat barn har rätt till 15 timmar/vecka i förskolan. Efter syskons födelse får barnet ha kvar sitt fasta schema under två veckor. Efter det gäller 15 timmar.

1.6   Tillfällig plats för fritididsbarn

Plats i fritidshem/familjedaghem kan även erbjudas om barnet behöver omsorg på loven enligt särskild avgift. Se under rubrik 3.3: Allmänt om avgifter. Plats kan även erbjudas vid tillfälligt arbete eller arbetsmarknadsåtgärd.