3. Avgift för plats

Avgiften beräknas på familjens gemensamma månadsinkomst före skatt. Alingsås kommun tillämpar avgiftsnivå efter maxtaxa. Taket för maxtaxan indexeras årligen. Det yngsta barnet som har barnomsorg räknas alltid som ”Barn 1”. 

3.1   Nivåer för förskola och pedagogisk omsorg

 • Barn 1: 3% av hushållets inkomst

 • Barn 2: 2% av hushållets inkomst

 • Barn 3: 1% av hushållets inkomst

3.2   Nivåer för fritidshem

(Från förskoleklass till och med årskurs 6)

 • Barn 1: 2% av hushållets inkomst

 • Barn 2: 1% av hushållets inkomst

 • Barn 3: 1% av hushållets inkomst

Barn 4 och fler är avgiftsfritt oavsett verksamhet och oavsett om de går i privat eller kommunal verksamhet.

3.3   Allmänt om avgiften

 • Om du inte lämnar in dina inkomsteruppgifter, betalar du högsta avgift.

 • Allmän förskola är avgiftsfritt under skolans terminstid. Se avsnitt 1.4. För barn med rätt till allmän förskola, som har mer tid än 15 timmar/vecka, så görs ett avdrag på 30,5% på kostnaden.

 • Om avgiften betalas för sent får du först en påminnelse, sen ett inkassokrav. Har du inte betalat inom 60 dagar från första förfallodagen stängs barnet av från verksamheten.

 • Avgiften betalas 12 månader under året, även under lov, semester, stängningsdagar och annan ledighet. Avgift betalas även om barnet är sjukt eller hemma av annan anledning.

 • Behöver ditt barn plats under stängningsdagarna, ska du 2 månader innan ledigheten kontakta förskolan, eller skolans administration när det gäller barn med fritidsplacering

 • Öppen förskola är avgiftsfri

 • Barn som går i skolan och  behöver plats på fritids när det är lov, betalar 50 kronor per dag de dagar barnet är där. Avgiften kan inte bli högre än den månadsavgift du skulle betalat vid ordinarie placering.

 • Vid gemensam vårdnad och delad plats, får ni som vårdnadshavare var sin faktura. Information skickas hem till er, när vi ser att ni är folkbokförda på olika adresser.

3.4   Inkomstkontroll

Varje år hämtar barn-och ungdomsförvaltningen uppgifter  från skatteverket om dina inkomster från föregående år. Uppgifterna jämförs sen med de uppgifter förvaltningen fått från er. Efter det kommer avgift att betalas tillbaka eller krävas in, beroende på om inkomsten varit för hög eller för låg. Felaktigt inlämnade uppgifter kan leda till rättsliga åtgärder.