Verksamhetschef Rachel Törnell

Lust att lära

Lust att lära är Barn- och ungdomsförvaltningens vision

Tre ledord tydliggör intentionerna:

LÄRANDE - Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare.

SAMSKAPANDE - Vi skapar delaktighet som präglas av att vi tillsammans ser möjligheter att skapa den framtid, den verksamhet och det bemötande vi vill ha.

STYRKEBASERAD - Vi bygger en styrkebaserad organisation som tar till vara på individers förmågor och skapar framtidstro.

Barn- och ungdomsförvaltningen vill vara en lärande organisation:

 • det sker ett ständigt lärande där vi tar tillvara på varandras kompetens
 • vi samskapar mötesplatser för reflekterande samtal
 • vi har ett tillåtande klimat där man ”övar och prövar”
 • vi är medvetna om att ”långsamt är fort”

Vägen mot en lärande organisation går via ett systemiskt förhållningssätt:

 • alla individer ingår i nätverk och system
 • fokus ligger på det som fungerar, på lösningar och styrkor
 • vi utgår från att alla människor har resurser och lösningar inom sig
 • vi utgår från att alla vill vara delaktiga och ta ansvar
 • vi är genuint nyfikna på varandra
 • ledarskapet bygger på dialog, ansvar och delaktighet
 • vi skapar ett öppet klimat i all kommunikation där vi samskapar och tar till vara allas resurser
 • skolutvecklingen utgår från ett underifrånperspektiv, där grunden är verksamhetens behov i förhållande till styrdokumenten

 

Blir du nyfiken på vårt utvecklingsarbete är du välkommen att ringa någon av alla våra skolledare.

Kontaktuppgifter hittar du under respektive förskolas eller skolas hemsida.

Du kan även kontakta verksamhetschef Rachel Törnell, rachel [dot] tornell [at] alingsas [dot] se, 0706-86 79 39