Skolskjuts med taxi

Gäller om ditt barn har beviljats att åka skolskjuts med taxi i Alingsås kommun.

Samordning av taxitransporter ska uppnås i så hög grad som möjligt. Det innebär samåkning med andra barn.

Att bli beviljad taxi ska jämställas med kollektivtrafik. Vilket innebär att taxi följer er en tidtabell och eleven måste stå redo för påstigning vid den hållplats / uppsamlingsplats som taxi anger. Detta för att alla elever ska komma i tid till sin skola.

Taxi tar kontakt med dig och meddelar vilka taxitider och vilken hållplats/uppsamlingsplats som gäller. Inför skolstarten sker denna kontakt endast några dagar före.

Avboka skolskjuts med taxi

Taxi ska avbokas vid sjukdom eller vid annan frånvaro.

Du ska meddela när ditt barn ska börja åka igen.

Sker ingen avbokning 75 minuter före avhämtningstid debiteras kommunen ändå hela summa för resan.

Vid upprops- och avslutningsdagar gäller samma avgångstider som för skolbussarna / kollektivtrafiken. Se schema vad som gäller för ditt barns skola på hemsidan och arenan vid dessa tillfällen. Ska ditt barn inte åka ska skolskjuts avbokas enligt avbokningsrutinerna nedan. Om ditt barn går på grundsärskola kommer varje särskola överens med taxibolaget vilka skoltider som gäller den aktuella dagen. Kontakta din skola för information.

Avbokningsrutin för skolskjuts med taxi

  • Transport ska avbokas 75 minuter före avhämtningstid.
  • Om transport inte är avbokad på morgonen avbokas eftermiddagsturen per automatik om inget annat avtalats mellan vårdnadshavare och utförare.
  • Om det vid upprepade tillfällen sker att transport inte avbokas kan transporterna komma att debiteras vårdnadshavare.

Avboka via Taxi Alingsås, 0322-193 66 eller skolbarn [at] taxialingsas [dot] se  (ange för- och efternamn)