Återvinning av asfalt

Asfalt kan vara lämpligt för användning vid nytillverkning av asfalt. Viss asfalt (med ursprung före 1975) kan innehålla stenkolstjära. Eftersom det kan finnas risk för spridning finns restriktioner för användningen. Vid misstanke om stenkolstjära i asfalten bör prov tas ut var 100:e meter eller per 1500 m2, dock alltid minst två prov.

Asfalt med lågt innehåll av stenkolstjära (< 70 mg/kg 16 PAH) kan återvinnas i asfaltverk eller i övre lager av vägkropp på tidigare asfalterad väg utan att anmälan eller tillstånd behövs. Vid högre halter behöver man lämna in en anmälan eller söka tillstånd, för en bedömning av risken på platsen. Det är generellt sett olämpligt att använda asfalten inom vattenskyddsområde.

Om asfalt planeras användas på annat sätt än vad som beskrivs ovan ska en anmälan lämnas in till Miljöskyddskontoret för bedömning av risken. Det gäller oavsett innehåll av stenkolstjära.