bild

Dags att nominera till arkitekturpris

Förra året återinrättade Alingsås kommun ett arkitektur- och byggnadsvårdspris. Nu ska det delas ut igen, och med anledning av 400-årsjubileet ska tre pris delas ut istället för ett.

När priset återkom förra året berättade riktlinjerna att de som nomineras ska avse någon av kategorierna bevara, anpassa eller utveckla. Så gäller även i år, men nu under jubileumsåret utökas pristagarna till tre så att en vinnare i varje kategori utses.

– Det var en oerhört spännande process förra året med många kvalificerade bidrag som nominerats. Nu hoppas vi givetvis på att få in många nya nomineringar. Det känns extra kul att vi kan hylla tre pristagare nu när Alingsås fyller 400 år, säger Aila Hirvonen Bremefors, plan- och bygglovschef och stadsarkitekt i Alingsås kommun.

Nomineringsperioden startar officiellt på stora jubileumsdagen den 21 september, men man kan redan nu mejla sitt/sina förslag till arkitekturpriset [at] alingsas [dot] se. Det är maximalt tre nomineringar per person, och det ska gärna innehålla en adress eller fastighetsbeteckning, motivering samt ett foto. Sista dag att skicka in sina nomineringar är den 28 oktober.

Efter det sammanträder juryn som består av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, byggnadsantikvarie Annika Kaas samt Aila Hirvonen Bremefors. De tre vinnarna får ett diplom samt en mässingplakett att fästa på de vinnande byggnaderna.

– Alingsås kommun har väldigt mycket fin arkitektur, både vackra byggnader som stått där i flera hundra år och nya spännande projekt, så det saknas verkligen inte uppslag till nomineringar. Det ska bli fantastiskt kul att se vilka förslag som kommer in, säger Karl-Johan Karlsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Fakta arkitektur- och byggnadsvårdspris

Syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra god arkitektur i Alingsås kommun. Vinnarna ska avse någon av de tre olika kategorierna.

BEVARA
En äldre byggnad som har renoverats varsamt med den ursprungliga karaktären bibehållen, genom större åtgärder eller en längre tids underhåll, utförda de senaste fem åren.

ANPASSA
En äldre byggnad som har räddats från förfall genom att den anpassats för ny funktion. Nödvändiga ändringar har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvalitéer och den nya funktionen främjar ett långsiktigt bruk och underhåll.

UTVECKLA
En ny byggnad som har uppförts under de senaste fem åren och som har formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse och miljö på ett nyskapande sätt och har högt estetiskt värde, karaktär och kvalitet i utformning, funktion och materialval.

Mer information

Aila Hirvonen Bremefors, plan- och bygglovschef och stadsarkitekt,
Mail: aila [dot] hirvonenbremefors [at] alingsas [dot] se
Tel: via kommunens växel 0322 - 61 60 00.