Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet/bostadsrätt

Försäljning av fastighet eller bostadsrätt kräver överförmyndaren samtycke och samtycke från huvudmannen om sådant kan ges. Ibland kan det vara nödvändigt med ett läkarutlåtande om huvudmannens förmåga att yttra sig och hälsotillstånd i övrigt. För uppsägning av hyreslägenhet krävs inte överförmyndarens samtycke.
E-tjänst