Ansökan om avloppsanläggning

Om du ska göra en ny avloppsanläggning eller ansluta vattentoalett till ett befintligt avlopp krävs tillstånd från miljöskyddsnämnden.

Kontakta miljöskyddskontoret för mer information 

Tillhörande information
Blankett