Anmälan, anmälningspliktig åtgärd

För inre åtgärder i byggnad

Anmälan gör du för inre installationer liksom för inre förändringar i en byggnad. Exempel kan vara installation av en eldstad och eller rökkanal, ändring av bärande delar eller installation eller ändring av VA eller ventilation.

Även ändring av byggnadens planlösning kräver en anmälan liksom rivning av byggnad som inte kräver lov.

Om du är osäker om ditt ärende kräver en anmälan, maila samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se eller kontakta oss på Bygglovtelefonen, se länk i högermenyn.

Notera att bifogade filer i ansökan skall vara i skala 1:100 och pdf-format. Handlingar ska bifogas i separata filer.

Från och med 2019-12-31 finns inte längre tillgång till de ifyllningsbara blanketterna eftersom tjänsten har upphört hos leverantören. Vi hänvisar istället till blanketterna i pdf-format för utskrift "Blankett att skriva ut".

Tillhörande information
Blankett