Anmälan om enskild avloppsanläggning

Om du ska anlägga ett avlopp för endast bad,-disk och tvättvatten krävs anmälan till miljöskyddskontoret. Kontakta miljöskyddskontoret för mer information

Du behöver även göra en anmälan till miljöskyddskontoret om du ändrar avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

 

Tillhörande information
Blankett