Anläggningsbidrag för ungdomsföreningar

Bidrag ges för driftskostnader exklusive amorteringar och personalkostnader. Med driftskostnader menas el, bränsle, vatten, försäkring, hyra och reparation för driften.

Bidraget utbetalas med max 50 % av driftskostnaden.

50 – 300 aktiviteter = 1 basbelopp

301 –500 aktiviteter = 2 basbelopp

501 –1000 aktiviteter = 3 basbelopp

1001 -< aktiviteter = 4 basbelopp

En anläggning som utnyttjas i hög grad av allmänheten beviljas ytterligare 1 basbelopp i bidrag, dock max 50 % av driftskostnaden enligt ovan.

Ansökan: 1 april. För förening med mer än en anläggning skall aktiviteter redovisas per anläggning. Till ansökan bifogas ekonomisk redovisning. Kostnaderna baseras på föregående år.

Utbetalning: senast 31 juni.

Blankett