Anläggningsbidrag

Bidraget syftar till att ge en grundtrygghet för verksamhet i den anläggning föreningen hyr eller äger.

Villkor: Anläggningen skall vara belägen i Alingsås Kommun. Bidrag utgår inte för kommunens subventionerade lokaler.

Anläggningsbidraget delas upp i följande delar:

A) Bidrag för ungdomsföreningar med anläggningar

Bidrag ges för driftskostnader exklusive amorteringar och personalkostnader. Med driftskostnader menas el, bränsle, vatten, försäkring, hyra och reparation för driften.

Bidraget utbetalas med max 50 % av driftskostnaden.

50 – 300 aktiviteter = 1 basbelopp

301 –500 aktiviteter = 2 basbelopp

501 –1000 aktiviteter = 3 basbelopp

1001 -< aktiviteter = 4 basbelopp

En anläggning som utnyttjas i hög grad av allmänheten beviljas ytterligare 1 basbelopp i bidrag, dock max 50 % av driftskostnaden enligt ovan.

Ansökan: 1 april. För förening med mer än en anläggning skall aktiviteter redovisas per anläggning. Till ansökan bifogas ekonomisk redovisning. Kostnaderna baseras på föregående år.

Utbetalning: senast 31 juni.

B) Bidrag till annan anläggning

Bidrag kan utgå till anläggning, som för målgrupperna barn, ungdom och familjer kan gagna samhällsnyttan och civilsamhället. Exempel på detta är bryggor eller lokal som nyttjas till barn- och ungdomsverksamhet vid flera tillfällen under ett år.

Blankett