Ung och äldre man ler mot varann
Illustrationsfoto från iStockphoto.com

När du stödjer en person som är yngre än 65 år

Anhörigstödet riktar sig till alla anhöriga, familjemedlemmar, vänner eller grannar som stödjer eller vårdar någon närstående som har en långvarig sjukdom, fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning och stödet riktar sig även till dig som är anhörig till någon med psykisk sjukdom.

Kontakta socialförvaltningen om du stödjer en person under 65 år:
0322-61 66 40