Man, kvinna, pojke, tre generationer

När du stödjer en person som är 65 år eller äldre

Anhörigstödet inom vård och omsorgen vänder sig till dig som hjälper eller stödjer någon äldre som på grund av ålder, funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom inte klarar sin vardag på egen hand. Anhöriga kan vara make/maka, barn, annan släkting eller god vän.

Det finns olika former av stöd och hjälp att få för dig som vårdar och för dig som vårdas av en anhörig.

Stöd till dig som är anhörig

Aktiviteter

Det finns träffpunkter för anhöriga på Hagagården, Bjärkegården och Tuvegården. Det anordnas även regelbundna föreläsningar och temakvällar. För information kontakta anhörigstödet. Kontaktuppgifter finns lägre ner på denna sida. Även kommunens Träffpunkter erbjuder olika typer av aktiviteter.

Anhörigcirkel

Anhörigcirkeln leds av personal från kommunens anhörigstöd. Gruppsammansättningen anpassas efter ålder och anknytning. Anhörigcirkeln är kostnadsfri. Har du svårt att lämna den du vårdar har du möjlighet att ansöka om avgiftsfri avlösning i hemmet.

Anhörigvårdarkort

Anhörigvårdarkort är ett kort för anhörigvårdare att ha i plånboken med uppgifter om att de vårdar någon i hemmet. Detta kort ger information om vem som ska kontaktas om anhörigvårdaren själv råkar ut för sjukdom eller olyckshändelse. En trygghet för anhörigvårdaren och den de vårdar.

Avlösning i hemmet 

Du som vårdare en person som inte längre klarar sig själv på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning kan bli avlöst i hemmet. Hur avlösningen ska planeras och genomföras avgörs av vårdtagaren och dennes anhörig i samråd med aktuell utförare.

Du kan få avlösning vid enstaka tillfällen, vid flera planerade tillfällen eller vid samma tidpunkt varje vecka. Avlösning i hemmet är en biståndsbedömd insats och är avgiftsfri maximalt 12 timmar per månad. Avlösning överstigande 12 timmar debiteras som hemtjänst. För mer information, kontakta biståndshandläggare.

Demenssjuksköterska 

Demenssjuksköterskan arbetar med information, stöd och handledning för anhöriga och personal. Demenssjuksköterskan medverkar också vid vårdplanering av personer med demenssjukdom. För mer information se sidan om demensvård ».

Samtal och hembesök

Anhöriga ges möjlighet till enskilt samtal med demenssjuksköterska, anhörigsamordnare eller personal utbildad i anhörigstöd. Samtalen syftar till att underlätta anhörigas situation genom att erbjuda stöd, information, vägledning eller praktiska råd. Syftet är även att förmedla kontakter med andra personer som kan vara till hjälp.

Vill du veta mer om någon insats kan du kontakta:

Anhörigstödet inom vård och äldreomsorgen: Ingela Funegård och Carina Johansson, telefon 0322-61 60 20, mobiltel: 0767-202546.
E-post ingela [dot] funegard [at] alingsas [dot] se

Demenssjuksköterska Per-Olof Åström, telefon 0322-61 68 77,
e-post per-olof [dot] astrom [at] alingsas [dot] se

Biståndshandläggare via kommunens växel,
telefon 0322-61 60 00 mellan klockan 8.30 till 9.30.