Två koppar kaffe
Illustrationsfoto från iStockphoto.com

Anhörigcafé

Anhörigcaféerna är mötesplatser där du kan fika till självkostnadspris. Aktiviteterna är kostnadsfria om inget annat anges.

Caféerna finns i Alingsås och i Sollebrunn. Kontaktpersonerna svarar gärna på frågor om du undrar något.

Du som har svårt att lämna den du vårdar kan ansöka om avgiftsfri avlösning i hemmet.

Måndagscafé Bjärke

Måndagar kl 14–16
Samlingssalen, Bjärkegården, Sollebrunn
Kontakt: Carina Johansson

Torsdagscafé

Torsdagar kl 11–13
Träffpunkten, Hagagården, Noltorps centrum, Alingsås
Kontakt: 0322-61 68 31

Alzheimers café

Första tisdagen varje månad kl 17–19
Hagagårdens träffpunkt, Noltorps Centrum 8, Alingsås
Kontakt: Eva Berglund, Bräcke diakoni, 031-50 25 06, 
eva [dot] berglund [at] brackediakoni [dot] se eller Ingela Funegård

Caféet vänder sig till personer som själv drabbats eller som känner någon med demenssjukdom. Alzheimers café är ett samarbete mellan Röda korset, Sensus, Bräcke diakoni och Alingsås kommun. Vi bjuder på fika.

Andra program du kan vara intresserad av

Länk till Anhörigstödets temaprogram. Här finns också program för utskrift.