Många människor som står tillsammans och ler
Illustrationsfoto från iStockphoto.com

Har du någon i din närhet som behöver din hjälp?

Anhörigstödet i Alingsås kommun vänder sig till dig som hjälper eller stödjer en person som på grund av ålder, funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom inte klarar sin vardag på egen hand. Anhörig kan vara make/maka, barn, föräldrar, annan släkting eller god vän.

Det finns olika former av stöd och hjälp att få för dig som vårdar och för dig som vårdas av en anhörig. 

I vänstermenyn hittar du mer information om anhörigstöd, om anhörigcafé och i vårt temaprogram kan du hitta intressanta föreläsningar och aktiviteter för dig som anhörig.

Kontakta oss om du undrar något!