Kontakt: Ängabo område

Ledning och administration 

Rektor, Ängaboskolan
Maria Bella Eriksson: 0322-61 63 74

Administratör, Ängaboskolan
Ingela Aldén: 0322-61 63 71

Biträdande rektor, Ängaboskolan
Christer Ferm: 0322-61 63 72

Rektor, särskild undervisningsgrupp
Marie Schedin: 0734-26 98 31

Rektor, grundsärskolan
Annic Garpebring: 0322-61 62 33

Förskolechef
Anne Sundvall: 0322-61 63 77

Fritidshem

Ängaboskolan
Skogsgläntan 1: 0721-68 02 98
Skogsgläntan 2: 0721-68 08 96
Ängslyckan 1: 0721-68 02 97
Ängslyckan 2: 0721-680296
Ekhagen: 0734-15 49 88
Klubben: 0721-68 02 96

Förskolor

Ängabo förskola
Vesslan: 0734-15 49 89
Mullvaden_ 0734-15 49 90
Stora Lo: 0734-15 50 17
Lilla Lo: 0728-86 81 27

Stockslycke förskola
Solstrålen: 0734-154983
Regnbågen: 0734-154984
Månskenet: 0734-269657
Polstjärnan: 0734-269969
Norrskenet: 0734-269968

Herrgårdens förskola
Smultronet: 0702-84 05 63
Hallonet: 0734-15 50 44