Anmäla högre/lägre skatteavdrag

I tjänsten för skatteavdrag kan du med utbetalning av ersättning från Alingsås kommun lämna besked till löneenheten om högre skatteavdrag per månad än enligt Skatteverkets tabell.
Vid lägre skatt behövs ett beslut från Skatteverket om preliminär A-skatt bifogas. 
 
Uppgifter om skatteavdrag kan inte tas emot via telefon.
E-tjänst
Tillhörande information