Åmanska parken med evenemangshallen Estrad i bakgrunden.
Åmanska parken med evenemangshallen Estrad i bakgrunden.

Åmanska parken

Åmanska parken ligger centralt vid hotellet, järnvägsstationen, Kulturhuset med bibliotek och Estrad Alingsås.

Parken invigdes i samband med Lights in Alingsås avslutning söndagen den 3 november 2013.

Det är en grön mötesplats, med vackra karaktärsträd, planteringar, effektbelysning och öppna stråk.

Växter och utsmyckning

I parken finns ett antal trädarter representerade. Några exempel är alm, lind, hästkastanj, kaukasisk vingnöt, skogsek och ginkgo.

Framför Kulturhuset står konstverket "Pyramidalt" som är gjord av konstnären Roland Andersson 1999. Konstverket var först placerar vid Nolhaga slott, innan det flyttades hit.

Historia

Parken var en privat trädgård innan den blev en del av Alingsås busstation. I början
av 1990-talet flyttades busstationen från denna plats till väster om järnvägsstationen.

Under våren 2013 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om nytt namn på parken, som tidigare kallades Hotellparken. Parken heter nu Åmanska parken.

Kvarteret Bandvävaren, som ligger intill parken, ägdes från 1860-talet till 1950-talet av en familj som hette Åman. De ägde även grönområdet i söder, nuvarande Åmanska parken, som i folkmun då kallades Åmans park.

 

Karta

Javascript is required to view this map.