Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vill du arbeta med och för människor, är du intresserad av sociala frågor, eller hälso- och sjukvård? Vård- och omsorgsprogrammet ger dig rätt plattform och är utformat så att du kan börja arbeta direkt efter din yrkesexamen, eller välja till ämnen så att du får högskolebehörighet och kan läsa vidare.

Yrkesprogram

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram med möjlighet att göra tillval för att få högskolebehörighet.

Det dagliga skolarbetet

Utbildningen varvar teoretisk och praktisk undervisning. Du kommer att få kunskap om människan biologiskt, psykiskt, socialt och kulturellt vid både hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Du får också träna din förmåga att bemöta och kommunicera med människor i olika åldrar och i olika situationer. Arbete i vård och omsorg utgår från en människosyn som betonar vårt lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och
välbefinnande.

Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, istället specialiserar du dig i programfördjupningar och kan välja mellan arbete inom sjukvård, funktionshinderområdet eller omsorg om äldre. 

Det är mycket viktigt att kunna samarbeta inom vård- och omsorgsarbeten och det får du möjlighet att träna på olika sätt. Muntlig och skriftlig kommunikation skapar grund för ett gott samarbete. Kunskap i andra språk ger dig möjlighet att även söka arbete utomlands. 

Inom programmet kan du också välja kurser och fördjupningar som ger dig
grundläggande och specifik behörighet för att kunna läsa vidare till sjuksköterska,
fysioterapeut eller socionom. Programmet kan också ge en bra grund om du vill läsa till polis eller arbeta inom räddningstjänsten.

Närkontakt med arbetslivet

Under utbildningen ingår praktik, så kallat Arbetsförlagt lärande (APL) där du
får prova dina kunskaper i verkligheten. Du får kontakter med arbetslivet som kan
ge arbete i framtiden. Du möter också arbetslivet genom fältstudier, studiebesök
och föreläsningar av personer med specifikt kunnande från olika vård- och
omsorgsverksamheter.

Läs mer om programmet på skolverkets hemsida

 

Skugga Vård- och omsorgsprogrammet?

Skuggning innebär att du kan komma till oss på gymnasiet för att hälsa på och följa med en klass under en dag.

Vi kommer att göra vad vi kan för att du ska få en liten inblick i hur det är att vara student hos oss.

Om du är intresserad av att besöka oss, ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare för att undersöka om och när du har möjlighet att komma skugga.

 

Kontakta:

Emma Bresche Hellström

emma [dot] breschehellstrom [at] alingsas [dot] se