Retur eller utköp av ditt digitala verktyg

Återlämning/utköp av elevdatorer

Nu är det dags att tänka på om du vill lämna tillbaka eller köpa den dator som du haft under din skolgång. Utköpsportalen öppnar 15 mars och den hittar du här

utkop.lin.education

Senast den 20 maj måste du gjort ditt val och oavsett om du vill köpa  eller lämna tillbaka din dator måste ditt val registreras via portalen!

För dig som väljer att lämna tillbaka datorn

Av din mentor får information om plats, tid och datum då datorn ska återlämnas. Datorn vara fullt fungerande, samma gäller för laddaren som ska vara Apple original.

Skador som uppkommit under låneperioden måste reglerats via försäkringen innan återlämning, se låneavtal punkt 7
Detta görs via skolans resursperson. Om datorn inte lämnas tillbaka kommer du debiteras utköpskostnaden för datorn.

Om skador upptäcks först vid återlämning kan du bli ersättningsskyldig för dessa. Exempel på ej normalt slitage är; skador på chassi/display som bucklor eller tappskador, defekt gångjärn, trasig eller defekt touchpad, saknade tangenter.
Nekad retur innebär; Vårdslöshet som genererat påtaglig skada, exempelvis grova inristade repor i chassit, tydlig tappskada utan fodral, knäckta gångjärn, skadad display eller att datorn inte startar.

Kostnaden för de olika avdragen är följande;

Mac: 625kr, 1250kr eller datorns hela värde. En trasig eller saknad laddare innebär en kostnad på 835kr.

PC; 300 kr eller hela datorns värde. Saknad eller trasig laddare debiteras 250 kr

Du får direkt vid återlämnandet veta bedömningen på din dator och laddare av leverantörens personal samt ett kvitto på vilken bedömning som gjorts via den e-postadress du angivit i utköpsportalen.

OBS! Du behöver inte radera något på din dator. En certifierad dataradering sker efter återlämnandet enligt datainspektionens rekommendationer så all privat data raderas.

För dig som väljer att köpa datorn

Köpet genomförs via portalen med direktbetalning. OBS! Var noga med att skriva in korrekt serienummer;
Mac: Klicka på  uppe till vänster/ Om den här datorn. Markera serienumret och klistra in i utköpsportalen, så blir det garanterat rätt!

PC: Kika undertill på datorn, inte på klisterlappen. Är det svårt att se där, kika i BIOS eller hör med skolans resursperson

Priser:
Ipad                                      1 875 : -
HP                                       1 500 : -
MacBook Air 8GB                   4 375 : -

Är du under 18 år måste myndig person genomföra köpet.