Teknikprogrammet (TE)

Vill du bli arkitekt, civilingenjör eller industridesigner? Drömmer du om en framtid som spelutvecklare eller byggnadsingenjör? Då är Teknikprogrammet något för dig. Här kommer du att få varva teoretiska studier inom matematik, fysik och kemi med kreativa och laborativa kurser som digitalt skapande, design, CAD och webbserverprogrammering.

Högskoleförberedande program

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande teoretiskt program med många praktiska inslag. Efter examen kommer du att ha en bred grund för fortsatta högskolestudier.

Det dagliga skolarbetet

Väljer du Informations- och medieinriktningen kommer du att fördjupa dina kunskaper inom datorkommunikation, programmering och webbutveckling. Här arbetar vi nästan enbart i Open Sourcemiljö, vilket betyder med fri programvara och öppen källkod.

Inriktningen Design- och produktutveckling passar dig som vill utveckla dina kunskaper inom datastyrd design och konstruktion. Fokus är på design och skapande, men miljötänket ingår som en naturlig del och vi arbetar för en hållbar utveckling och effektiv resursanvändning. 

Vill du bli ingenjör är inriktningen Teknikvetenskap upplagd som ett direktspår för blivande civil- och högskoleingenjörer. Den här inriktningen ger också den bredaste behörigheten på teknikprogrammet. Du har också möjlighet att välja till moderna språk som utökad studiekurs. Förutom bättre språkkunskaper får du
ökad chans till meritpoäng. 

Alla våra lärare är välutbildade och behöriga, bland annat tre lärare med civilingenjörsbakgrund för de tekniktunga ämnen och en yrkesverksam och högskoleutbildad konstnär som lärare på designinriktningen.

Kontakt med arbetslivet

Varje årskurs på Teknikprogrammet får mentorsföretag som följer eleverna. Samarbetet leder också till att du som elev får åtminstone en verklighetsanknuten
arbetsuppgift per år, ofta flera. Närkontakt med arbetslivet Under årskurs tre får du starta och driva ett företag i samarbete med Ung företagsamhet. Arbetet i företagsgrupperna är realistiskt och du får vara med och ta fram en vara eller tjänst för försäljning på den öppna marknaden i konkurrens med andra företag.

Kurser på de olika inriktningarna

På varje inriktning läser du 300 poäng inriktningskurser och 400 poäng programfördjupningskurser. Dessa är beskrivna nedan. I programfördjupningen kan du i vissa fall välja mellan olika kurser. Detta är då markerat med ett snedstreck på den raden. Du kan bara välja en av kurserna som är på en och samma rad. För hela teknikprogrammets struktur, öppna programbladet som pdf-fil. Denna finns längst ned på sidan.

Inriktning Design- och produktutveckling

Inriktningskurser (300 p):
Bild och form 1a1
CAD 1
Design 1
Konstruktion 1

Programfördjupningskurser (400 p):
Digitalt skapande 1/Matematik 4
Gränssnittsdesign/Fysik 2
Matematik 5/Biologi 1
Entreprenörskap

Inriktning Informations- och medieteknik

Inriktningskurser (300 p):
Datorteknik 1a
Programmering 1
Webbutveckling 1

Programfördjupningskurser (400 p):
Digitalt skapande 1/Matematik 4
Gränssnittsdesign/Fysik 2
Matematik 5/Biologi 1
Entreprenörskap/Webserverprogrammering

Inriktning Teknikvetenskap

Inriktningskurser (300 p):
Matematik 4
Fysik 2
Teknik 2

Programfördjupningskurser (400 p):
Programmering 1
Konstruktion 1
Matematik 5/Biologi 1/Teknik specialisering
Entreprenörskap/Webserverprogrammering

Läs mer om programmet på skolverkets hemsida

 

Skugga Teknikprogrammet?

Skuggning innebär att du kan komma till oss på gymnasiet för att hälsa på och följa med en klass under en dag.

Vi kommer att göra vad vi kan för att du ska få en liten inblick i hur det är att vara student hos oss.

Om du är intresserad av att besöka oss, ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare för att undersöka om och när du har möjlighet att komma skugga.

 

Kontakta:

Emma Bresche Hellström

emma [dot] breschehellstrom [at] alingsas [dot] se