Lärlingsutbildning på Bygg- och anläggningsprogrammet

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildningen är för dig som vill lära dig ett yrke på plats i verkligheten. Skolan följer upp din utveckling och håller kontakt med dig och din handledare under hela utbildningstiden. 

Väljer du lärlingsutbildningen kommer minst hälften av din utbildningstid vara på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. En handledare lotsar dig genom de olika arbetsmomenten. 

Du får tillfälle att lära dig ditt kommande yrke under ledning av kunniga yrkesmän/kvinnor. Skolan följer upp kontinuerligt och håller kontakt med dig och handledaren under hela utbildningstiden. 

Du har samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning och kan börja första, andra eller tredje läsåret. Lärlingsutbildningen har samma behörighetsregler och examensmål som motsvarande skolförlagt program. Väljer du lärlingsutbildning har du rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet. Lärlingsutbildningen ger dig bra möjligheter att bli anställd direkt efter utbildningen.