Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är riktade till dig som av någon anledning inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Här får du ett starkt personligt stöd och läser grundskolans ämnen i din egen takt. Du kan få praktik i kombination med dina studier. Målet är att du ska nå behörighet för gymnasiet genom att läsa in grundskoleämnen och höja ditt meritvärde (medelbetyg) så att du kommer in på just det gymnasieprogram du önskar.

Det här är Introduktionsprogrammen:

Saknar du behörighet till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning. Inget av programmen ger examen, utan ska leda vidare till ett nationellt program, annan utbildning eller arbete. Utbildningen är på heltid och innehållet bestäms i en individuellt utformad studieplan. Efter avslutad utbildning får du ett studiebevis.

Preparandutbildning

Programmet vänder sig till dig som är studiemotiverad och har möjlighet att nå behörighet på högst ett år. Du kan läsa mot behörighet till högskoleförberedande program eller yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Detta program är i första hand till för dig som saknar många betyg eller inte är motiverad för skolan. Målet är att hjälpa dig vidare inom introduktionsprogrammens
utbud, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen anpassas
efter dina behov.

Yrkesintroduktion

Det här programmet har som mål att du skall få möjlighet att lättare etablera dig
på arbetsmarknaden eller gå vidare till ett yrkesprogram. Du kommer att läsa svenska/ svenska som andra språk, matematik, engelska och idrott. Då utbildningen är yrkesinriktad kommer du även att få lära dig mer om arbetslivet och varva dina studier med praktik.

Språkintroduktion

Programmet är till för dig som nyligen kommit till Sverige. Större delen av tiden
läser du svenska som andra språk. Dessutom läser du matematik, engelska, idrott,
musik och bild (och kanske något annat). Utöver detta finns inslag av No och So
samt livskunskap. Du läser 1-3 år och utbildningen anpassas efter dina behov.