Idrottsgymnasiet

Alströmergymnasiet har slutit avtal med Svenska fotboll-, handboll- och Svenska Gymnasikförbundet att bedriva en nationell godkänd idrottsutbildning, NIU på skolan. Alströmergymnasiet är ett av få gymnasier i Sverige, där du kan träna fotboll, handboll och gymnastik på elitnivå på skoltid. Träningen på skolan är anpassad för att utveckla din individuella förmåga.

Du kommer träna tre pass i veckan. Den praktiska träningen kommer att kombineras med teori och fysträning. Med tillgång till konstgräsplan, inomhushallar, gym och teorisalar, bedrivs undervisningen i en riktig elitidrottsmiljö. Om du skulle bli skadad så kommer du kunna rehabträna på ett närliggande gym.

Vi kommer att ge dig en kvalitetssäkrad utbildning, som gör det möjligt för dig att utvecklas till elitspelare.

På NIU läser man 400 studiepoäng under tre år, varav 200 poäng inom det individuella valet. 100 poäng som utökad studiekurs och 100 poäng ingår i programutbudet.

NIU elitidrottsgymnasium ger dig följande:

Möjligheten att kunna kombinera gymnasiestudier med fotboll, handboll och gymnastik på elitnivå.

  • En idrottsutbildning, som gör det möjligt för dig att utvecklas till elitidrottare.
  • Gymnasiestudier av hög kvalitet i moderna lokaler.

Antagning

Eleverna söker senast den 1 december 2019 direkt till skolan om inte respektive förbund anger annat. Uttagningar kommer att genomföras under december 2019 eller under januari 2020. Du får kallelse. Testerna kommer att innehålla träning och personliga intervjuer. 

Program

Om du kvalificerar dig till NIU kan du välja mellan följande nationella program på Alströmergymnasiet:
Barn och Fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, El- och Energiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.
 

Boende för elever som kommer utifrån

Alströmergymnasiet tar inget ansvar för boendefrågan. 

Tillhörande information