Humanistiska programmet (HU)

Har du ett stort intresse för språk eller funderar du kanske på att studera vidare utomlands, drömmer du om ett arbete inom EU, eller vill du arbeta som översättare, informatör eller kanske advokat? Humanistiska programmet är utformat för dig som vill fokusera extra mycket på språk, kultur och historia.

Högskoleförberedande program

Humanistprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen har
du en bred grund för fortsatta högskolestudier inom humaniora och samhällsvetenskap.

Det dagliga skolarbetet 

Under utbildningen får du studera människan både i samtiden och historien, utifrån kulturella och språkliga perspektiv. Språk är en förutsättning för kommunikation, reflektion och lärande. Du får utveckla en större språklig medvetenhet och säkerhet genom att träna på att uttrycka dig i både tal och skrift, öva på att argumentera, dra slutsatser och motivera dina ställningstaganden. 

Vi sätter människans skapande i centrum och behandlar kulturarv, samtida kultur och interkulturella frågor, men också språket som kulturbärare.  

Du utvecklar ett humanistiskt förhållningssätt, din förmåga till kritiskt tänkande och får tolka och analysera människors handlande och kultur ur olika perspektiv. 

Andra och tredje året läser du latin och studerar både romersk historia, det latinska språket och dess inflytande på andra språk, något du har stor nytta av när du läser övriga språk.

Att behärska flera språk, utöver engelskan, ger fördelar både när du läser vidare och när du söker arbete i olika branscher. Många väljer till matematik i det individuella valet för att skaffa sig en ännu bredare bas. 

Skolans ambition är att eleverna ska få besöka Rom under sin gymnasietid.

Läs mer om programmet på skolverkets hemsida