Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet

Det här är utbildningen för dig som vill få en bra grund och goda kunskaper om samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.
Kanske vill du driva eget företag, arbeta med marknadsföring, försäljning, redovisning eller ha en ledande roll på företag i framtiden? Då är detta programmet för dig!

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig en bred grund för fortsatta högskolestudier inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Det dagliga skolarbetet

På Ekonomiprogrammet finns två inriktningar; Ekonomi samt Juridik. Detta innebär att du får en god grund inom företagsekonomi och juridik, men även inom entreprenörskap och företagande.

Du får insikt i privatekonomiska frågor och möjlighet att starta och driva ett verkligt företag. Du studerar hur samhällets resurser ska användas på bästa sätt, hur ett företag är organiserat och hur det svenska rättsväsendet fungerar.

I projektform kommer du att samarbeta med det lokala näringslivet och lära dig att fatta beslut utifrån ett företagarperspektiv. I andra projekt får du en överblick över internationella frågor vad gäller ekonomi, handel, konkurrens, relationer, intresseorganisationer m.m.

Under årskurs ett väljer du din inriktning;

Ekonomi

Väljer du inriktning Ekonomi får du kunskaper inom företagsekonomiska områden såsom kalkylering, redovisning, marknadsföring samt organisation och ledarskap.

Juridik

Väljer du inriktning Juridik får du kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

På Ekonomiprogrammet lär du dig att utveckla din förmåga att arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och att samarbeta med andra.

Läs mer om programmet på skolverkets hemsida 

 

Skugga Ekonomiprogrammet?

Skuggning innebär att du kan komma till oss på gymnasiet för att hälsa på och följa med en klass under en dag.

Vi kommer att göra vad vi kan för att du ska få en liten inblick i hur det är att vara student hos oss.

Om du är intresserad av att besöka oss, ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare för att undersöka om och när du har möjlighet att komma skugga.

 

Kontakta:

Emma Bresche Hellström

emma [dot] breschehellstrom [at] alingsas [dot] se

0322 - 616567