Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig en bred grund för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig en bred grund för fortsatta högskolestudier inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Det dagliga skolarbetet

På ekonomiprogrammet finns två inriktningar, Ekonomi samt Juridik. Inom bägge får du kunskaper om företagsekonomi och juridik men även entreprenörskap och företagande.

Du får insikt i ekonomiska frågor och möjlighet att driva ett företag på riktigt. Du studerar hur samhällets resurser används, företagens betydelse för utvecklingen, hur det svenska rättsväsendet fungerar och hur du påverkas av lagstiftningen.

I projektform kommer du att samarbeta med det lokala näringslivet och lära dig att fatta beslut från ett företagarperspektiv. Utbildningen utvecklar dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Val av inriktning

Väljer du inriktning ekonomi fördjupar du dina kunskaper inom olika företagsekonomiska områden som redovisning, marknadsföring och global handel.

Väljer du inriktning juridik får du kunskaper om juridikens betydelse i ett demokratiskt samhälle, vad som styr och hur man kan tänka vid olika juridiska problem.

På Ekonomiprogrammet lär du dig utveckla din förmåga att arbeta målinriktat, lösa problem, ta ansvar och att samarbeta med andra.Du arbetar i många digitala miljöer och lär dig använda olika digitala verktyg.

Läs mer om programmet på skolverkets hemsida